NK Allround Gaming - Actievoorwaarden

NK Allround Gaming - Actievoorwaarden

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP ALLROUND GAMING

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Persoonsgegevens

 • Minimale leeftijd voor deelname aan het NKAG is 12 jaar. Wanneer je onder de 18 jaar bent en deelneemt aan het toernooi, moet je toestemming hebben van een ouder/verzorger. Deelnemers onder de leeftijd van 12 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 • Vanuit H20 ontvangen wij voor de finale de persoonsgegevens van de finalisten. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om contact op te nemen over de finale en eventuele prijzen.
 • Voorafgaand aan de finale zullen wij vragen om je te legitimeren.
 • Persoonsgegevens zullen niet gedeeld worden met derden.

Deelname

 • Deelname aan het NKAG is gratis.
 • Voor deelname aan het NKAG moet je woonachtig zijn in Nederland.
 • Deelname vindt plaats wanneer de deelnemer zich heeft aangemeld voor één of meerdere kwalificatierondes via het toernooiplatform.
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer meedoen per kwalificatieronde.
 • Bij deelname aan de finale geef je automatisch toestemming om in beeld (video) aanwezig te zijn in alle uitingen van het NKAG. Er zullen namelijk video-opnames gemaakt worden tijdens de finale.
 • Het is niet toegestaan om iemand anders vanuit jouw naam deel te laten nemen aan het toernooi.
 • De organisatie van het NKAG is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Medewerkers van Reshift zijn uitgesloten van deelname.

Uitkering prijzen

 • De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. De organisatie van het NKAG zal gerechtigd zijn een andere winnaar te selecteren.
 • De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten dan wel andere diensten/producten van Reshift.
 • De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De organisatie van het NKAG is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
 • Het NKAG zorgt ervoor dat de prijzen binnen 2 maanden nadat het kampioenschap heeft plaatsgevonden aan de winnaar(s) worden toegestuurd.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

Finale

 • De top 10 van het klassement, nadat de vijf kwalificaties zijn geweest, worden uitgenodigd voor de finale.
 • Daarnaast plaatst de beste speler per wildcard event zich direct voor de finale.
 • Wanneer een finalist niet binnen de gegeven tijdsperiode reageert om aanwezigheid te bevestigen, wordt deze gediskwalificeerd voor de finale.
 • Bij diskwalificatie wordt gekeken naar de eerstvolgende speler in het klassement ter vervanging. 
 • Als de eerstvolgende speler evenveel punten heeft als een andere, wordt er eerst gekeken naar aantal deelgenomen qualifiers, daarna aantal wins, volgens het puntensysteem van H20