Actievoorwaarden Gamezomer-giveaway

gamezomer

Actievoorwaarden Gamezomer-giveaway

Actievoorwaarden Gamezomer-giveaway

- Een persoon mag maar één keer deelnemen aan de winactie.

- Deelname aan de winactie is kosteloos.

- Deelname vindt plaats wanneer je een ansichtkaart opstuurt naar het thuisadres van het kantoor van Reshift Digital B.V of wanneer je een foto upload en Power Unlimited erin tagt terwijl je gebruik maakt van het speciale Malibu-filter

- Deelname aan de winactie is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.

- Medewerkers van Reshift (organiser), Malibu(sponsor) en de deelnemende spelers zijn uitgesloten van deelname aan de winacties.

- De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt vermeldt in de stream en andere sociale media uitingen.

- Reshift is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

- Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen. Wel worden de gegevens gedeeld met Reshift, Malibu en de bezorgers (lees: PostNL / TNT).

- Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

- De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze. Reshift toont op verzoek van de Kansspelautoriteit aan hoe de aanwijzing der winnaars geschiedt.

- De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.

- Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

- Reshift is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

- Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

- Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

- De totale waarde van het prijzenpakket is tussen de 5 euro en 600 euro. Er zijn 2 prijzen beschikbaar. Een product (PlayStation 5) en één ervaring (BBQ).

- De resultaten van een trekking worden binnen drie maanden na de beëindiging van het promotionele kansspel bekendgemaakt.

- Alle uitgeloofde prijzen waar deelnemers recht op hebben worden daadwerkelijk uitgekeerd.

- Incomplete deelnames – denk aan een vals mailadres en onjuiste geboortedatum – worden als invalide beschouwd.

Voor informatie over de werking van deze gedragscode kan contact worden opgenomen met:

De Kansspelautoriteit
Postbus 298
2501 CG Den Haag
Telefoon: 070-302 1300
E-mail: info@kansspelautoriteit.nl